Để bạn yên tâm hơn về thông tin khách hàng khi mua online thì Dụng cụ Thể dục đưa ra chính sách bảo mật cá nhân khi mua hàng trên web của chúng tôi !

https://dungcutheduc.vn sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.

Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của website https://dungcutheduc.vn vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng chiếu theo chính sách bảo mật thông tin khách hàng của https://dungcutheduc.vn.

Dụng Cụ Thể Dục nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của quý ‎khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nên trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ hotline 0939 987 456.

Chính sách bảo mật cá nhân

Lưu‎ ý, chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Dụng Cụ Thể Dục chỉ được áp dụng tại website https://dungcutheduc.vn. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại https://dungcutheduc.vn. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này !

0939 987 456