Dụng Cụ Thể Dục xin đưa ra điều khoản & quy định sử dụng của các thành viên khi tham gia website của chúng tôi. Tìm hiểu để biết thông tin chi tiết nhé !

Thành viên phải cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của https://dungcutheduc.vn/ vào những mục đích bất hợp pháp như lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của https://dungcutheduc.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do https://dungcutheduc.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Dụng Cụ Thể Dục !

Điều khoản & Quy định sử dụng

0939 987 456